اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۹۲۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۹۸۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
شعبه اول :۳۳۹۲۹۷۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۹۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
خیابان سعدی ، نرسیده به علیپور ، پلاک ۲۷۲

فکس
۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، بازار الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، پلاک 14

سرو صنعت ۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

تلفن

  • ۳۳۹۲۹۲۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۹۸۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • شعبه اول :۳۳۹۲۹۷۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۹۷۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • خیابان سعدی ، نرسیده به علیپور ، پلاک ۲۷۲

فکس

  • ۳۳۵۳۲۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان سعدی جنوبی ، بن بست بانک تجارت ، بازار الکتروپمپ ایران ، طبقه اول ، پلاک 14